Advocatuur en Mediation

Arbeidsrecht / Ontslagrecht

Verbeek Advocatuur & Mediation

Met betrekking tot het arbeidsrecht houdt Verbeek Advocatuur zich bezig met zowel de rechtspositie van de werkgevers, als die van de werknemers.

Aan werkgevers, ondernemingen en instellingen wordt geadviseerd als het gaat om organisatorische veranderingen en de eventuele personele gevolgen daarvan.

In de praktijk blijkt dat het zwaartepunt van het arbeidsrecht ligt bij de beëindiging van de arbeidsrelatie met individuele werknemers. Binnen ons kantoor is ruime ervaring met betrekking tot deze problematiek aanwezig, zowel de route via het CWI/UWV als de route via de kantonrechter.

Verbeek Advocatuur treedt veelvuldig op voor werkgevers. Maar ook de procedures die worden gevoerd voor individuele werknemers hebben onze bijzondere aandacht. Vooral omdat de gevolgen voor de werknemer groot zijn, zowel in materieel als emotioneel opzicht. Exitbegeleiding en ziekteverzuimtrajecten behoren tot de dagelijkse praktijk binnen Verbeek Advocatuur, waarbij rekening wordt gehouden met een op de situatie toegespitste benadering.

Verbeek Advocatuur is u uiteraard graag dienst bij het opstellen of beoordelen van onder meer (flexibele) arbeidsovereenkomsten, concurrentiebedingen en arbeidsreglementen. Alsmede vaststellings- en beeindigingsovereenkomsten (VSO). Zie hier voor onze online checklist.

Checklist

Over: ketenregeling / oproepcontracten / ontslagrecht / transitievergoeding / ww-premie / payrolling.

Zet op een rij welke medewerkers een contract voor bepaalde tijd hebben en geef per medewerker aan:

 1. Aantal contracten
 2. Einddatum van het laatste contract
 3. Totale duur van het dienstverband?
 4. Wil/ kan je anticiperen op extra jaar flexibiliteit?  

 Controleer welke medewerkers je volgens de definitie in de WAB aan kan merken als oproepkracht:   

 1. Waarbij geen vaste arbeidsomvang is overeengekomen
 2. Of sprake is van uitsluiting van de loon doorbetalings-verplichting 
 3. Controleer welke oproepkrachten vanaf 1 januari 2020 langer dan 12 maanden in dienst zijn.  
 4. Check: is er een vermelding ‘oproepovereenkomst’ of ‘vaste arbeidsomvang’ in de arbeidsovereenkomst of op de loonstrook.  
 5. Toets of je de huidige contractvormen en/ of het personeelsbeleid wilt wijzigen door de nieuwe regels:
  - Breng de inzet en planning van personeel (zowel eigen medewerkers als uitzendkrachten) in beeld.
  - Zijn er in de planning op het laatste moment nog wijzigingen?
  - Maak je gebruik van uitzendbureaus en hoe zet je uitzendkrachten in? 

 Bij cumulatieve ontslaggrond geldt nog steeds dat het dossier goed op orde moet zijn, denk aan:

 1. Beoordelingsgesprekken
 2. Functioneringsgesprekken
 3. E-mail uitwisseling 

 Leg goed vast wanneer de medewerker het initiatief neemt om het dienstverband te beëindigen of niet te verlengen. 

 1. Keer vanaf 1 januari 2020 bij ontslag of bij het niet verlengen (op initiatief van de werkgever) van een tijdelijk contract een transitievergoeding uit. Het maakt dan niet meer uit hoe lang de arbeidsovereenkomst geduurd heeft 
 2. Opleidingskosten kunnen onder voorwaarden in mindering gebracht worden, mits dit schriftelijk overeengekomen is. Check de opleidingsovereenkomst. 

 Breng contractvormen onder de WAB in  kaart  (vaste arbeidsomvang / oproep / onbepaalde tijd / bepaalde tijd).

 1. Voer de nieuwe WW-premie door in het administratie systeem.
 2. Goede vastlegging op de loonspecificatie en/of contracten. 

 Toets aan de hand van de nieuwe ‘payroll-definitie’ of er binnen jouw bedrijf payrollmedewerkers werkzaam zijn.  

 1. Ga in gesprek met jouw huidige leveranciers die payrolling verzorgen.
 2. Informeer hen over de arbeidsvoorwaarden die je toepast voor het eigen personeel en check of zij deze ook kunnen toepassen. 
 3. Weet je  hoeveel contracten jouw payrollmedewerkers  heb-ben gehad en waar ze terecht komen in de ketenregeling? 
 4. Houd rekening met de uitbreiding van arbeidsvoor-waarden voor payrollmedewerkers en een beperkte flexibiliteit, waardoor kosten voor payrolling stijgen