Oprichting BV ´s eenvoudiger

De regering heeft een wetsvoorstel ingediend dat het oprichten van BV's moet gaan vereenvoudigen.
Zo zal het minimumkapitaal van € 18.000 komen te vervallen.
Ondernemers kunnen in het nieuwe systeem zelf kiezen welk bedrag zij bij de oprichting van de BV inbrengen. Dit zal de keuze voor een BV vereenvoudigen, wat naar verwachting een gunstig effect op de economie zal hebben.
In het wetsvoorstel wordt tevens gepleit voor afschaffing van:

  • de verplichte blokkeringsregeling
  • de bankverklaring
  • de accountantsverklaring bij inbreng in natura

Tevens zal het mogelijk worden om in de statuten af te wijken van bepalingen in de wet.
Het wetsvoorstel ligt op dit moment ter beoordeling bij de Raad van State.

Meer informatie over juridische zaken vindt u tevens op onze website Klik hier

Print deze pagina

Sluit venster


Postbus 1467, 3430 BL Nieuwegein
Tel. 030 – 601 92 92, fax 030 – 601 93 53

www.adviesgroeplekstreek.nl
info@adviesgroeplekstreek.nl