Indexering alimentaties (percentage voor 2007 vastgesteld)

Met ingang van 1 januari 2007 worden de uitkeringen voor levensonderhoud automatisch verhoogd. Het percentage is vastgesteld op 1,8%.

Het percentage van 1,8 % geldt automatisch voor alle alimentaties, of ze nu door de rechter zijn vastgesteld of door partijen zelf zijn afgesproken. De verhoging van de alimentatie wordt berekend over het uitkeringsbedrag zoals het op 31 december 2006 vaststond, was vastgesteld of was gewijzigd. In dat bedrag zijn dan ook begrepen de indexeringen die in vorige jaren, vanaf 1 januari 1974, hebben plaatsgevonden.

In één geval geldt de wettelijke indexering in het geheel niet.
Als namelijk vóór 1 januari 1973 de hoogte van de bedragen in de rechterlijke uitspraak of in de overeenkomst mede afhankelijk is gesteld van de ontwikkeling van het peil van het inkomen, de lonen of de prijzen, worden deze bedragen niet van rechtswege verhoogd met de vastgestelde percentages. Voor deze alimentatiebedragen blijft dan van kracht wat de rechter heeft bepaald of wat partijen zijn overeengekomen.

Wilt u weten op welk percentage u recht heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie over echtscheidingen vindt u tevens op onze website Klik hier

Print deze pagina

Sluit venster


Postbus 1467, 3430 BL Nieuwegein
Tel. 030 – 601 92 92, fax 030 – 601 93 53

www.adviesgroeplekstreek.nl
info@adviesgroeplekstreek.nl