Advocatuur en Mediation

Wordt uw arbeidscontract beëindigd met wederzijds goedvinden?

Verbeek Advocatuur & Mediation

Dan is het verstandig om een vaststellingsovereenkomst op te stellen. Er wordt ook wel eens gesproken van een beëindigingsovereenkomst.

Maar wat is precies het verschil?

De termen worden over het algemeen veel door elkaar gebruikt. Ze hebben ook dezelfde betekenis, waardoor dit dus ook mag. Er is echter één groot verschil tussen de twee.

Strikt genomen is een beëindigingsovereenkomst een onbenoemde overeenkomst. Dit wil zeggen een overeenkomst die niet specifiek in de wet genoemd of geregeld wordt. Er gelden dus geen speciale regels en iedereen is vrij om hierin afspraken te maken.

Een vaststellingsovereenkomst is echter een benoemde overeenkomst. Hierdoor heeft de vaststellingsovereenkomst een eigen wettelijke regeling. Volgens de wet is deze overeenkomst gericht op het beëindigen of voorkomen van een geschil tussen partijen. Hierdoor is dit ook geschikt voor de beëindiging van een arbeidscontract.

 Het verschil is dus minimaal. Het maakt voor u dus niet uit of de ontslagvoorwaarden beschreven zijn in een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Een jurist zal echter vaak kiezen voor de benaming vaststellingsovereenkomst vanwege de regelgeving die erbij hoort. Door de specifieke regels zijn afspraken in een vaststellingsovereenkomst alleen in zeer uitzonderlijke gevallen aan te tasten. Dit is vooral voor de werkgever voordelig.

Let op dat als u instemt met wederzijds goedvinden, u afziet van uw wettelijke rechten en u risico loopt ter zake de WW of een lagere vergoeding.

Gezien de zeer korte wettelijke termijnen dient u er zeer snel bij te zijn en wij staan u graag bij.

Nulurencontract, iets voor mij?

Wil je beschikken over personeel, maar is er geen garantie geven voor voldoende werk? Dan is het Nulurencontract een optie. Het grootste pluspunt van een Nulurencontract is dat de personeels­kosten laag blijven.

Is er geen werk, dan hoef je de werknemers niet in te zetten en in de meeste gevallen ook niet te betalen. Is er daarentegen veel werk, dan laat men alle werknemers komen en betaal je ze voor de gewerkte uren.

Nulurencontract, wat zijn de voordelen en nadelen?
Voordelen:

  • De personeels­kosten zijn laag.
  • Je betaalt in principe alleen voor gewerkte uren.
  • Opgeroepen werknemers zijn verplicht om te komen werken.

Nadelen:

  • Na zes maanden moet je altijd een vast aantal uren uitbetalen.
  • Risico op tussentijds ontstaan vaste arbeids­overeenkomst.
  • Loondoorbetaling bij ziekte (na 6 maanden).

Nulurencontract, wat zijn de eisen?
Het grootste verschil met andere flexibele dienstverbanden, zoals de uitzendovereenkomst, is dat je bij een nulurencontract wel een contract sluit met de werknemer.

Je mag de werknemer oproepen en inzetten wanneer dat uitkomt, maar bent wel verplicht om hem minimaal drie uur per oproep uit te betalen. Plan je de medewerker korter in, dan moet je toch drie uur uitbetalen.

Ketenregeling en uitzendbureaux

Het aantal dienstjaren is te berekenen door opvolgende contracten bij dezelfde werkgever op te tellen. Ook als sprake is van een zogenoemde opvolgende werkgever moeten de contracten bij elkaar opgeteld worden. Van een opvolgende werkgever is bijvoorbeeld sprake als de werknemer eerst via een uitzendbureau bij de werkgever heeft gewerkt en vervolgens bij diezelfde werkgever in dienst trad en daar vergelijkbare arbeid verrichtte.