Advocatuur en Mediation

Arbeidsrecht / Ontslagrecht

Verbeek Advocatuur & Mediation

Met betrekking tot het arbeidsrecht houdt Verbeek Advocatuur zich bezig met zowel de rechtspositie van de werkgevers, als die van de werknemers.

Aan werkgevers, ondernemingen en instellingen wordt geadviseerd als het gaat om organisatorische veranderingen en de eventuele personele gevolgen daarvan.

In de praktijk blijkt dat het zwaartepunt van het arbeidsrecht ligt bij de beëindiging van de arbeidsrelatie met individuele werknemers. Binnen ons kantoor is ruime ervaring met betrekking tot deze problematiek aanwezig, zowel de route via het CWI/UWV als de route via de kantonrechter.

Verbeek Advocatuur treedt veelvuldig op voor werkgevers. Maar ook de procedures die worden gevoerd voor individuele werknemers hebben onze bijzondere aandacht. Vooral omdat de gevolgen voor de werknemer groot zijn, zowel in materieel als emotioneel opzicht. Exitbegeleiding en ziekteverzuimtrajecten behoren tot de dagelijkse praktijk binnen Verbeek Advocatuur, waarbij rekening wordt gehouden met een op de situatie toegespitste benadering.

Verbeek Advocatuur is u uiteraard graag dienst bij het opstellen of beoordelen van onder meer (flexibele) arbeidsovereenkomsten, concurrentiebedingen en arbeidsreglementen. Alsmede vaststellings- en beeindigingsovereenkomsten (VSO). Zie hier voor onze online checklist.