Advocatuur en Mediation

Beëindiging samenwoning - aanpassen

Verbeek Advocatuur & Mediation

Persoonlijke relaties lopen weleens anders dan partijen hadden verwacht, één op de 4 samenwonende eindigt in een beëindiging. De emoties lopen vaak hoog op, waardoor partijen vaak niet objectief kunnen handelen en/of reageren. Ook zijn aan een beëindiging samenwoning meer juridische aspecten verbonden dan men in eerste instantie voorziet. Zo moet het (ondernemings)vermogen worden verdeeld, evenals eventueel het opgebouwde pensioen. Zonodig moet het samenlevingscontract worden bekeken om te kunnen beoordelen hoe het vermogen dient te worden verdeeld. Eventuele onderhoudsverplichtingen / alimentatie ten opzichte van de kinderen worden berekend en er moet een regeling voor het verblijf van- en de omgang met de kinderen worden getroffen.

Partners kunnen zich ieder tot een eigen advocaat wenden of zij kunnen kiezen voor een gezamenlijke advocaat, die de partijen bijstaat om de beëindiging samenwoning in onderling overleg te regelen. In het laatste geval kunnen vaak onnodige conflicten worden voorkomen en kunnen de partners samen beslissen over belangrijke onderwerpen.

Met ingang van 1 januari 1998 is het geregistreerd partnerschap in Nederland ingevoerd. Het geregistreerd partnerschap is een wettelijk geregelde samenlevingsvorm en de wijze van beëindiging is eveneens gebonden aan wettelijke regels. Ook bij de beëindiging van het geregistreerd partnerschap moeten juridische zaken worden geregeld zoals hier boven beschreven, waar de advocaat de partners, ook gezamenlijk, in kan bijstaan.

Bij beëindiging van andere vormen van samenleven, die niet in de wet zijn geregeld, kan de advocaat de partners ook bijstaan. Te denken valt aan verdeling en ontvlechting op basis van een samenlevingscontract.

Middels beëindiging samenwoning bemiddeling kunnen u en uw (ex-)partner op deskundige en neutrale wijze door de advocaat worden begeleid bij het regelen van de gevolgen van de beëindiging samenwoning. Het resultaat van een beëindiging samenwoning bemiddeling leidt veelal meer tot tevredenheid dan de beslissing van een rechter of het onderhandelingsresultaat van twee advocaten. Voordelen zijn dat de partijen zelf de inhoud van de regeling bepalen die zij willen treffen, dat er meer communicatie plaatsvindt in plaats van strijd, dat er meer kans is op het verwerken van leed, dat er sprake is van maatwerk en een snellere procedure.