Verbeek Advocatuur
Verbeek Advocatuur

Boedelscheiding

Bij de boedelscheiding, moet alles wat u bezit (de boedel) worden verdeeld. Hebt u een eigen huis, dan wordt de waarde van het huis verdeeld en zal de partner die in het huis blijft wonen in principe de andere partner uitkopen. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, krijgt bij een boedelscheiding elke partner in principe de helft. Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan wordt de boedelscheiding gedaan zoals dat indertijd bij de notaris in de huwelijkse voorwaarden is vastgelegd. De Echtscheidingswinkel wil u graag helpen bij de boedelscheiding. Verbeek Advocatuur & Mediation kan voor u bemiddelen tussen u en uw aanstaande ex-partner. Hierdoor kunt u in goed overleg de boedel verdelen.

Hoe wordt de scheiding van de boedel vastgelegd?

Meestal wordt er bij de boedelscheiding een verdelingslijst opgesteld. Als een van beiden in de woning blijft wonen, is het handiger om alleen te noteren wat degene meeneemt die weg gaat. Als u de inboedel niet deelt bij helften, kunt u onderling een compensatiebedrag afspreken dat aan de ‘benadeelde’ wordt betaald. Hierbij wordt meestal ook rekening gehouden als een van u beiden bijvoorbeeld in een nieuwe woning gaat wonen en deze veel herinrichtingskosten moet maken. Als u in onderling overleg met elkaar de echtscheiding regelt via de Echtscheidingswinkel, dan heeft dat als voordeel dat u samen met ons de boedelscheiding maakt. U kunt dan nog ‘ruilen’ met bepaalde zaken.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap op of na 1 januari 2018 gesloten?

Dan vallen niet alle bezittingen en schulden in de wettelijke gemeenschap van goederen. Alleen de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van u samen waren en de toekomstige bezittingen en schulden vallen in de gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen buiten de huwelijksgemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van u alleen waren.

Verbeek Advocatuur Felix Verbeek, jurist, advocaat voor bedrijven & mediator Tel. (030) 601 92 92 [email protected] disclaimer & copyright

hosted by Sudus Internet | powered by cmsGear