Advocatuur en Mediation

Echtscheidingsconvenant

Verbeek Advocatuur & Mediation

In een echtscheidingsconvenant maakt u bij uw scheiding afspraken met uw ex-partner. Bijvoorbeeld over alimentatie, de kinderen  en het huis en pensioen. 

Afspraken over de kinderen worden in een ouderschapsplan gezet.

U, uw advocaat, mediator maakt het convenant op met afspraken over de scheiding. Uw advocaat stuurt het document naar de rechtbank.

De rechter kan afspraken vaststellen: Uw advocaat kan de rechter vragen om het echtscheidingsconvenant vast te stellen. De afspraken erin, bijvoorbeeld over alimentatie, liggen dan vast. Als uw partner dan niet betaalt voor uw levensonderhoud, mag u een deurwaarder inschakelen of het LBIO

Een echtscheidingsconvenant is niet verplicht; U bent niet verplicht een echtscheidingsconvenant op te laten stellen. U kunt ook zelf afspraken vastleggen in een document maar het risico is dan voor eigen rekening.

Het ouderschapsplan is meestal een apart document maar kan ook onderdeel zijn van en opgenomen worden in een echtscheidingsconvenant

Heeft u kinderen onder de 18 jaar? Dan bent u wettelijk verplicht een ouderschapsplan maken. In een ouderschapsplan neemt u afspraken op over bijvoorbeeld de verzorging en opvoeding van de kinderen en de kinderalimentatie.