Advocatuur en Mediation

Echtscheiding

Verbeek Advocatuur & Mediation

Persoonlijke relaties lopen weleens anders dan partijen hadden verwacht, één op de 4 huwelijken eindigt in een echtscheiding. De emoties lopen vaak hoog op, waardoor partijen vaak niet objectief kunnen handelen en/of reageren. Ook zijn aan een echtscheiding meer juridische aspecten verbonden dan men in eerste instantie voorziet. Zo moet het (ondernemings)vermogen worden verdeeld, evenals het opgebouwde pensioen. Zonodig moeten de huwelijkse voorwaarden worden bekeken om te kunnen beoordelen hoe het vermogen dient te worden verdeeld. Eventuele onderhoudsverplichtingen / alimentatie tegenover de partner en ten opzichte van de kinderen worden berekend en er moet een regeling voor het verblijf van- en de omgang met de kinderen worden getroffen.

Echtelieden kunnen zich ieder tot een eigen advocaat wenden of zij kunnen kiezen voor een gezamenlijke advocaat, die de partijen bijstaat om de echtscheiding in onderling overleg te regelen. In het laatste geval kunnen vaak onnodige conflicten worden voorkomen en kunnen de partners samen beslissen over belangrijke onderwerpen.

Met ingang van 1 januari 1998 is het geregistreerd partnerschap in Nederland ingevoerd. Het geregistreerd partnerschap is een wettelijk geregelde samenlevingsvorm en de wijze van beëindiging is eveneens gebonden aan wettelijke regels. Ook bij de beëindiging van het geregistreerd partnerschap moeten juridische zaken worden geregeld zoals hier boven beschreven, waar de advocaat de partners, ook gezamenlijk, in kan bijstaan.

Bij beëindiging van andere vormen van samenleven, die niet in de wet zijn geregeld, kan de advocaat de partners ook bijstaan. Te denken valt aan verdeling en ontvlechting op basis van een samenlevingscontract.

Middels scheidingsbemiddeling kunnen u en uw (ex-)partner op deskundige en neutrale wijze door de advocaat worden begeleid bij het regelen van de gevolgen van de echtscheiding. Het resultaat van een scheidingsbemiddeling leidt veelal meer tot tevredenheid dan de beslissing van een rechter of het onderhandelingsresultaat van twee advocaten. Voordelen zijn dat de partijen zelf de inhoud van de regeling bepalen die zij willen treffen, dat er meer communicatie plaatsvindt in plaats van strijd, dat er meer kans is op het verwerken van leed, dat er sprake is van maatwerk en een snellere procedure.

Checklist echtscheiding

 1. 1. het proces bij de rechtbank: de echtscheiding hoofdzaak
  Voorlopige voorzieningen, 2/3/4

 2. partneralimentatie

 3. Kinderen / Ouderschapsplan:
  1. gezamenlijk gezag
  2. hoofdverblijfplaats
  3. kinderalimentatie
  4. omgangsregeling
 4. boedel/inboedel/wonen
  • Inboedel-lijst
  • Financiën / verzekeringen / abonnementen
  • Verdeling vermogen/spaargelden
  • Verdeling schulden
  • Koopwoning taxeren
  • Vaststellen uitkoopsom /onder-/-overwaarde / hypotheek
  • Afspraken huis
 5. Pensioen verdelen/ -verevening
  Aanpassen testament
  Kortom: Wie krijgt wat?
  • Wat doe je met dure spullen?
  • Wat wil je per se hebben?
  • Wat heb je na de scheiding nodig?
  • Wat doe je met erfstukken?