Advocatuur en Mediation

Echtscheiding

Verbeek Advocatuur & Mediation

Persoonlijke relaties lopen weleens anders dan partijen hadden verwacht, één op de 4 huwelijken eindigt in een echtscheiding. De emoties lopen vaak hoog op, waardoor partijen vaak niet objectief kunnen handelen en/of reageren. Ook zijn aan een echtscheiding meer juridische aspecten verbonden dan men in eerste instantie voorziet. Zo moet het (ondernemings)vermogen worden verdeeld, evenals het opgebouwde pensioen. Zonodig moeten de huwelijkse voorwaarden worden bekeken om te kunnen beoordelen hoe het vermogen dient te worden verdeeld. Eventuele onderhoudsverplichtingen / alimentatie tegenover de partner en ten opzichte van de kinderen worden berekend en er moet een regeling voor het verblijf van- en de omgang met de kinderen worden getroffen.

Echtelieden kunnen zich ieder tot een eigen advocaat wenden of zij kunnen kiezen voor een gezamenlijke advocaat, die de partijen bijstaat om de echtscheiding in onderling overleg te regelen. In het laatste geval kunnen vaak onnodige conflicten worden voorkomen en kunnen de partners samen beslissen over belangrijke onderwerpen.

Met ingang van 1 januari 1998 is het geregistreerd partnerschap in Nederland ingevoerd. Het geregistreerd partnerschap is een wettelijk geregelde samenlevingsvorm en de wijze van beëindiging is eveneens gebonden aan wettelijke regels. Ook bij de beëindiging van het geregistreerd partnerschap moeten juridische zaken worden geregeld zoals hier boven beschreven, waar de advocaat de partners, ook gezamenlijk, in kan bijstaan.

Bij beëindiging van andere vormen van samenleven, die niet in de wet zijn geregeld, kan de advocaat de partners ook bijstaan. Te denken valt aan verdeling en ontvlechting op basis van een samenlevingscontract.

Middels scheidingsbemiddeling kunnen u en uw (ex-)partner op deskundige en neutrale wijze door de advocaat worden begeleid bij het regelen van de gevolgen van de echtscheiding. Het resultaat van een scheidingsbemiddeling leidt veelal meer tot tevredenheid dan de beslissing van een rechter of het onderhandelingsresultaat van twee advocaten. Voordelen zijn dat de partijen zelf de inhoud van de regeling bepalen die zij willen treffen, dat er meer communicatie plaatsvindt in plaats van strijd, dat er meer kans is op het verwerken van leed, dat er sprake is van maatwerk en een snellere procedure.

Checklist echtscheiding

 1. 1. het proces bij de rechtbank: de echtscheiding hoofdzaak
  Voorlopige voorzieningen, 2/3/4

 2. partneralimentatie

 3. Kinderen / Ouderschapsplan:
  1. gezamenlijk gezag
  2. hoofdverblijfplaats
  3. kinderalimentatie
  4. omgangsregeling
 4. boedel/inboedel/wonen
  • Inboedel-lijst
  • Financiën / verzekeringen / abonnementen
  • Verdeling vermogen/spaargelden
  • Verdeling schulden
  • Koopwoning taxeren
  • Vaststellen uitkoopsom /onder-/-overwaarde / hypotheek
  • Afspraken huis
 5. Pensioen verdelen/ -verevening
  Aanpassen testament
  Kortom: Wie krijgt wat?
  • Wat doe je met dure spullen?
  • Wat wil je per se hebben?
  • Wat heb je na de scheiding nodig?
  • Wat doe je met erfstukken?

Scheiden en IND

Als u gaat scheiden, kan de IND uw verblijfsvergunning intrekken. Dit hangt af van het soort verblijfsvergunning dat u heeft. Wilt u na uw scheiding in Nederland blijven? Dan heeft u soms een andere verblijfsvergunning nodig.

Kies uw situatie: Ik heb kinderen; U kunt het recht hebben om na de scheiding bij uw kind in Nederland te blijven als:

 • uw kind de Nederlandse nationaliteit heeft of
 • uw kind jonger is dan 18 jaar of u vóór de scheiding voor uw kind zorgde en het opvoedde of
 • u na de scheiding een omgangsregeling heeft met uw kind.

Is uw kind niet Nederlands? Dan is dit lastiger, Het hangt af van uw situatie of u een nieuwe verblijfsvergunning moet aanvragen.

Mijn partner komt uit een EU-land, EER-land of Zwitserland

Komt uw partner uit een EU-land, EER-land of Zwitserland, maar heeft u een andere nationaliteit? Dan hangt het van uw situatie af of u in Nederland kunt blijven na uw scheiding.

Langer dan 5 jaar; Bent u langer dan 5 jaar in Nederland volgens het EU-recht? Dan heeft u meestal een duurzaam verblijfsrecht. Echtscheiding of het einde van uw relatie heeft dan geen gevolgen voor uw verblijfsvergunning in Nederland.

Korter dan 5 jaar; Bent u korter dan 5 jaar in Nederland volgens het EU-recht? Dan heeft uit elkaar gaan geen gevolgen voor uw verblijfsvergunning in deze situaties:

 • Uw huwelijk of relatie duurde minimaal 3 jaar. En u verbleef in die 3 jaar minimaal 1 jaar in Nederland volgens de Nederlandse of Europese regels.
 • U heeft samen met uw ex-partner een kind waarover u het gezag heeft.
 • U heeft recht op omgang met uw kinderen. En dit moet volgens de rechter in Nederland gebeuren.
 • U bent slachtoffer van geweld thuis.

Tot u 5 jaar in Nederland bent, moet u wel blijven voldoen aan de voorwaarden voor verblijf. Dit zijn de voorwaarden als werknemer, zelfstandige, student of economisch niet-actieve.

Kind op school

Gaat uw kind naar school in Nederland? En is het samen met u volgens de regels in Nederland? Dan houdt uw kind het recht om in Nederland te blijven om de school of opleiding af te maken. Zolang u voor uw schoolgaande kind zorgt, mag u ook in Nederland blijven. Er gelden dan geen eisen voor uw inkomen.

Ik kom uit een EU-land

Heeft u de nationaliteit van een EU-land, EER-land of Zwitserland? Dan mag u volgens de Europese regels in Nederland wonen, werken en studeren. ;Ook na de scheiding kunt u in Nederland blijven.

Ik heb meer dan 5 jaar een verblijfsvergunning

Heeft u meer dan 5 jaar een verblijfsvergunning om bij uw partner te wonen? En voldeed u alle jaren aan alle voorwaarden? Dan kunt u een zelfstandige verblijfsvergunning aanvragen. U kunt dan in Nederland blijven, maar u moet een andere verblijfsvergunning aanvragen. Deze verblijfsvergunning heet verblijfsvergunning humanitair niet tijdelijk (voortgezet verblijf). De voorwaarden voor deze verblijfsvergunning zijn:

 • U heeft minimaal 5 jaar een verblijfsvergunning voor verblijf bij dezelfde partner.
 • Uw partner is Nederlander of heeft een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel.
 • U heeft een inburgeringsdiploma of vrijstelling hiervoor. Bij vrijstelling hoeft u geen inburgeringsexamen te doen.

Heeft u een andere verblijfsvergunning dan voor verblijf bij uw partner? Dan heeft uw scheiding waarschijnlijk geen gevolgen voor uw verblijfsrecht.

Ik heb minder dan 5 jaar een verblijfsvergunning

Heeft u minder dan 5 jaar een verblijfsvergunning om bij uw partner te wonen? Bekijk dan of u een andere verblijfsvergunning kunt krijgen. U moet hiervoor een nieuw ‘verblijfsdoel’ hebben. Een verblijfsdoel is de reden waarom u in Nederland wilt wonen. Bijvoorbeeld voor werk, studie of uw Nederlandse kinderen.
Heeft u geen geldig verblijfsdoel? Dan mag u misschien niet in Nederland blijven.

Heeft u al een andere verblijfsvergunning dan voor verblijf bij uw partner? Dan heeft uw scheiding waarschijnlijk geen gevolgen voor uw verblijfsrecht.

Huiselijk geweld

Bent u slachtoffer van geweld thuis? Dan kunt u soms een zelfstandige verblijfsvergunning aanvragen. Neem contact op met onze juristen.

Ik ben Turks of getrouwd met een Turkse partner

Voor Turkse werknemers en hun gezinsleden gelden andere regels om in Nederland te blijven na een scheiding. U kunt als partner na 3 jaar een zelfstandige verblijfsvergunning aanvragen.

Bent u 3 jaar getrouwd? En woonde u daarvan het laatste jaar in Nederland? Dan kunt u een verblijfsvergunning aanvragen om werk te zoeken. U krijgt dan 1 jaar de tijd om werk te zoeken in Nederland. Als u werk heeft, mag u daarna in Nederland blijven zonder uw ex-partner.

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan vraagt u een nieuwe verblijfsvergunning aan op grond van de afspraken tussen Turkije en de Europese Unie.

Moet ik bij de IND melden dat ik ga scheiden?

Wat kan ik doen als de IND mijn verblijfsvergunning intrekt?