Advocatuur en Mediation

Erfrecht en Pensioen

Erven en successie

Een aantal jaren geleden is het nieuwe erfrecht in werking getreden. Het basisprincipe van vererven is: als er bij iemands overlijden niets geregeld is, gelden de wettelijke regels. Wie daarvan wil afwijken, kan een testament laten opstellen. Hoe zien die nieuwe wettelijke regels eruit?

Verbeek Advocatuur & Mediation kan de mogelijkheden voor u inventariseren. Bij successierecht gaat het erom dat de fiscale gevolgen van het erven zijn vastgelegd. Het gaat daarbij om de fiscale verplichtingen die ontstaan bij het krijgen van een erfenis. Ons kantoor heeft een overzicht van de fiscale gevolgen en kunnen kijken wat dat specifiek voor u betekent, aangifte opstellen en verdeling begeleiden.