Verbeek Advocatuur
Verbeek Advocatuur

Erven en successie

Een aantal jaren geleden is het nieuwe erfrecht in werking getreden. Het basisprincipe van vererven is: als er bij iemands overlijden niets geregeld is, gelden de wettelijke regels. Wie daarvan wil afwijken, kan een testament laten opstellen. Hoe zien die nieuwe wettelijke regels eruit?

Verbeek Mediation Advocatuur & Belastingen kan de mogelijkheden voor u inventariseren. Bij successierecht gaat het erom dat de fiscale gevolgen van het erven zijn vastgelegd. Het gaat daarbij om de fiscale verplichtingen die ontstaan bij het krijgen van een erfenis. Ons kantoor heeft een overzicht van de fiscale gevolgen en kunnen kijken wat dat specifiek voor u betekent, aangifte opstellen en verdeling begeleiden.

Zie ook het volgende artikel uit onze nieuwsbrief: Voordelen van schenken

Verbeek Advocatuur Felix Verbeek, jurist, advocaat voor bedrijven & mediator Tel. (030) 601 92 92 [email protected] disclaimer & copyright

hosted by Sudus Internet | powered by cmsGear