Advocatuur en Mediation

De hoofdverblijfplaats van de kinderen na de echtscheiding

In het convenant en/of ouderschapsplan moet worden opgenomen waar de kinderen na de scheiding hun hoofdverblijfplaats hebben. Met de hoofdverblijfplaats wordt het adres bedoeld waar het kind volgens de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven staat. De ouder waar een kind staat ingeschreven kan de kinderbijslag en het kindgebondenbudget aanvragen.

 Een alleenstaande ouder kan daarnaast recht hebben op de alleenstaande ouderkop. Afhankelijk van het inkomen wordt hiermee het kindgebondenbudget verhoogd. Scheidende partners met meer dan één kind kiezen er vaak voor om bij elk van hen een kind in te schrijven, zodat zij beiden in aanmerking kunnen komen voor het kindgebondenbudget, de alleenstaande ouderkop en de combinatiekorting. echter geld is meestal geen goede raadgever in deze situaties.

Als de ouders co-ouderschap af spreken, [ wat echt alleen kan als de ouders zeer goed kunnen blijven communiceren en vlak bij elkaar blijven wonen] kan het kind toch maar bij één van de ouders ingeschreven worden.

Over het algemeen is het gunstig om de kinderen in te schrijven bij de ouder die het minst verdiend omdat het kindgebondenbudget en de alleenstaande ouderkop afhankelijk is van het inkomen. Dus hoe lager het inkomen, hoe hoger het kindgebondenbudget en de alleenstaande ouderkop. Ook de tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang is hoger naarmate het inkomen lager is.[ echter zoals gezegd is geld geen goede raadgever].

Wanneer er recht is op tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang, wordt gekeken naar het inkomen van de ouder waar het kind staat ingeschreven. De hoofdverblijfplaats van de kinderen na de echtscheiding af spreken, kan het kind toch maar bij één van de ouders ingeschreven worden. Over het algemeen is het gunstig om de kinderen in te schrijven bij de ouder die het minst verdiend omdat het kindgebondenbudget en de alleenstaande ouderkop afhankelijk is van het inkomen. Dus hoe lager het inkomen, hoe hoger het kindgebondenbudget en de alleenstaande ouderkop. Ook de tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang is hoger naarmate het inkomen lager is.
Als ouders bij benadering hetzelfde inkomen hebben is het verstandig om bij elk van de ouders een kind in te schrijven. Op die manier kunnen beide ouders profiteren van het kindgebondenbudget, de alleenstaande ouderkop en de combinatiekorting.
Wanneer er recht is op tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang, wordt gekeken naar het inkomen van de ouder waar het kind staat ingeschreven.
U bent gescheiden en u hebt een of meer kinderen met uw ex-partner. Nu wilt u gaan verhuizen en u wilt dat de kinderen meeverhuizen. Mag dat zomaar, ook als uw ex-partner het daar niet mee eens is?

Ouderlijk gezag

Heeft u alleen het ouderlijk gezag over uw kinderen? Dan mag u in principe gewoon verhuizen. Denk wel goed na hoe ver weg u gaat wonen. Uw kinderen en ex-partner blijven immers recht op omgang met elkaar houden.

Zijn de kinderen tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren? Dan hebben u en uw ex-partner automatisch samen het ouderlijk gezag gekregen. Was u niet getrouwd, maar heeft u na de geboorte van de kinderen gezamenlijk gezag aangevraagd bij de rechtbank? Ook dan heeft u samen het ouderlijk gezag.

Gezamenlijk ouderlijk gezag betekent dat u belangrijke beslissingen over de kinderen ook na de scheiding samen moet blijven nemen. Een verhuizing is zo’n belangrijke beslissing. Wilt u met de kinderen verhuizen? Dan moet u daarvoor dus toestemming vragen aan uw ex-partner.

Krijgt u die toestemming niet? Dan mag u niet verhuizen. U kunt in dat geval wel aan de rechter om vervangende toestemming vragen. Als de rechter die vervangende toestemming geeft, mag u alsnog verhuizen.