Advocatuur en Mediation

Incassoprocedures

Verbeek Advocatuur zorgt ervoor dat uw vorderingen worden betaald, zonder al te gespierde taal, zodat het mogelijk blijft de zakelijke relatie ook na een incassovoorval voort te zetten.

Betaling & incassotraject

 1. Bij iedere offerte, bij iedere opdracht, bij iedere nota de algemene voorwaarden toezenden. Vaste relaties de voorwaarden opnieuw toezenden, samen met een folder etc. (deze brief bewaren), hierin duidelijk weergeven dat eventuele inkoopvoorwaarden van de klant integraal van de hand worden gewezen.
 2. Alle nota's dateren op de eerste van de maand.
 3. Exact na 15 dagen herinnering sturen.
 4. Exact na 30 dagen aanmaning sturen + renteaanzegging + administratiekosten à € 25,00.
 5. Exact na 32 dagen nabellen:beltekst met verwijzing naar rente;
  • beltekst met verwijzing naar algemene voorwaarden;
  • beltekst met verwijzing naar kosten 15%;
  • beltekst met verwijzing naar eigendoms- voorbehoud. Plus Kamer van Koophandel van debiteur opvragen + bankrekeningnummers van debiteur achterhalen + Kadaster inzake vestigingsadres debiteur (koop/huur).
 6. Exact na 40 dagen standaard ingebrekestelling + rente + kosten met termijn van 10 dagen.
 7. Na 45 dagen gehele dossier naar advocatenpraktijk.
 8. Na 50 dagen: ingebrekestelling door advocaat + dagvaarding.

Tips

 • Accepteer geen smoesjes/excuses etc.
 • Bijzondere betalingsregelingen: hoofdsom gedeeld door 3 weken.
 • Bij niet stipte nakoming: sowieso dagvaarden.
 • Zoek uit van wie de debiteur nog geld krijgt (informatie ten behoeve van beslag).
 • Verzamel informatie uit de markt? Failliet?
 • Eigendomsvoorbehoud: waar zijn de spullen?: ophaalscenario + bemensing.
 • Beslag: on-/roerende zaken, geld, bij derden, bij banken.