Advocatuur en Mediation

Indexering alimentaties

Erven en successie

De indexeringsverhoging is wettelijk en geldt voor iedereen tenzij uitdrukkelijk in de rechterlijke uitspraak of in een convenant van de verhoging is afgeweken.