Advocatuur en Mediation

Digitale Wilsverklaring

voor-morgen.nl

de Digitale Wilsverklaring
Het doel van de website voor-morgen.nl is velen te kunnen helpen hun gedachten te ordenen in de vaak onontkoombare fase van wilsonbekwaamheid in hun leven, en, hen met ons concrete platform behulpzaam te zijn met een praktische en betaalbare digitale oplossing van de Digitale Wilsverklaring.

 Al je je realiseert dat bijna 35% van de Nederlanders ouder is dan 65 jaar, 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 7 mannen te maken krijgt met een vorm van dementie (bv Alzheimer) en dat die ziekte gemiddeld 7 jaar duurt, dan schrik ik daar wel van. 

De vraag is; tot welke groep behoor ik straks zelf? Regel dus iets vanuit je eigen verantwoordelijkheid, zet je wensen op papier en wijs een vertegenwoordiger aan. Doe het ook praktisch. Reden te meer vinden wij voor een prackische oplossing en voor onze Digitale Wilsverklaring te kiezen.

 Al iets geregeld?
Als je het zelf je wensen al geregeld hebt/vastgelegd, is dit product een prima aanvulling, enof kun je anderen ermee helpen. Sterker, als ik morgen alles opnieuw zou mogen doen zou ik een notariele volmacht maken voor de zakelijke kant, die is vaak statisch en behoeft geen regelmatige up-date en een Digitale Wilsverklaring voor de medische kant, die is dynamisch en kan regelmatig jaarlijks worden geupdate.

« Nieuws overzicht