Advocatuur en Mediation

Privacyverklaring / AVG

Verbeek Advocatuur & Mediation

Verbeek advocatuur.nl respecteert de privacy van haar cliënten, de bezoekers van haar website www.verbeekadvocatuur.nl en degenen die zich hebben ingeschreven voor nieuwsbrieven en seminars van Verbeek Advocatuur. Persoonsgegevens die worden in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt verwerkt. 

In deze privacyverklaring wordt aangegeven hoe Verbeek Advocatuur uw persoons­gegevens verwerkt en hoe u uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt uitoefenen. Verwerking van uw persoons­gegevens gebeurt op een wijze die in overeen­stemming is met de eisen die de privacy­regelgeving daaraan stelt. Persoons­gegevens worden alleen verwerkt op de manier die is beschreven in deze privacyverklaring.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws op juridisch gebied, onze diensten en aanverwante zaken. Bij het aanmelden voor een nieuwsbrief verzamelen wij uw geslacht (in verband met de juiste aanhef), voor- en achternaam, organisatie, e-mailadres en de door u geselecteerde nieuwsbrieven. Wij bewaren uw gegevens tot maximaal een jaar nadat u van ons enige nieuwsbrief heeft ontvangen of totdat u heeft aangegeven geen nieuwsbrieven meer te willen ontvangen. Iedere nieuwsbrief bevat ook een link waarmee u zich kunt afmelden.

Sollicitaties

U kunt niet via de website solliciteren op vacatures en studentstages bij Verbeek Advocatuur.nl u kunt dit wel per e-mail. Ook kunt u een open sollicitatie naar ons sturen. Daarbij verzamelen wij uw NAWTE-gegevens, geboortedatum, geslacht, sollicitatiegegevens (CV, motivatiebrief, cijferlijsten, stageverslagen) en andere door u verstrekte gegevens. Wij bewaren deze gegevens tot maximaal vier weken nadat de sollicitatieprocedure is beëindigd. In voorkomende gevallen kan toestemming worden gevraagd om gegevens te bewaren tot maximaal een jaar nadat de sollicitatieprocedure is beëindigd.

Beveiliging van je gegevens

Verbeek advocatuur.nl draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De verbinding naar de onze website gaat via een beveiligde SSL-verbinding. 

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat wordt meegestuurd via je browser en op je computer wordt opgeslagen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Universal Analytics om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Via Google Universal Analytics verzamelen wij bijvoorbeeld gegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en vanuit welke pagina ze zijn doorgestuurd naar onze website. De gegevens die wij hierbij verzamelen bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.

Voor het verzamelen van gegevens in Google Universal Analytics plaatsen we een Javascript tracking code op onze website die informatie naar Google verstuurt naar servers van Google o.a. in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie. Als je niet opgenomen wenst te worden in onze Google Analytics statistieken kan je gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Privacyrechten

Wij zijn ons ervan bewust dat u een aantal privacyrechten (inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid) heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor de uitoefening van uw privacyrechten kunt u een verzoek sturen per e-mail naar info@verbeekadvocatuur.nl o.v.v. ‘Uitoefening privacyrechten’ of per post aan Verbeek Advocatuur, o.v.v. ‘Uitoefening privacyrechten’, Postbus 1467, 3430 BL Nieuwegein. Voor verificatie­doeleinden kunnen wij u om bewijs van uw identiteit vragen.

Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Uw persoonsgegevens en derden

Verbeek Advocatuur deelt uw persoonsgegevens niet met derden voor commerciële doeleinden.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Raadpleeg deze pagina voor de meest actuele privacyverklaring.

Vragen?

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of over uw privacy, kunt u per e-mail (info@verbeekadvocatuur.nl) o.v.v. ‘Privacyverklaring website Verbeek Advocatuur’ of per post op onderstaand adres contact met ons opnemen.

Verbeek Advocatuur
o.v.v. Privacyverklaring website Verbeek Advocatuur
Postbus 1467
3430 BL  NIEUWEGEIN

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd in: mei 2019.