Advocatuur en Mediation

Vaststellingsovereenkomst

Verbeek Advocatuur & Mediation

 Een werknemer heeft recht op loon wanneer hij arbeid verricht. Hoeveel? Dat is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. De werkgever is verplicht om dit loon uit te betalen en wanneer hij dat niet doet, kan de werknemer een loonvordering indienen.

Wanneer een werkgever het loon niet uitbetaalt, kan de werknemer een loonvordering indienen. Of dat zinvol is, hangt af van de exacte situatie.

Wil de werkgever niet betalen om een bepaalde reden, dan kan een loonvordering zinvol zijn. Kan de werkgever niet betalen omdat hij ‘krap bij kas’ zit, dan zijn er andere mogelijkheden die wellicht meer passend zijn dan een loonvordering. Dit artikel gaat voornamelijk over het eerste geval: de werkgever wil niet betalen en een loonvordering is zinvol. Het laatste geval wordt kort in de een na laatste paragraaf behandeld.

Het is verstandig om niet te lang te wachten met de loonvordering. Na vijf jaar verjaart de aanspraak op loon namelijk. Heeft de werknemer dan nog geen actie ondernomen en dus de verjaring nog niet gestuit, dan kan hij juridisch gezien geen aanspraak meer maken op zijn loon.

Behalve het loon, kunnen ook de wettelijke verhoging (een soort boete) en de wettelijke rente worden gevorderd in de procedure voor de loonvordering.

Als de werkgever het loon niet uitbetaalt in verband met ziekte, kan een loonvordering ook slagen. In principe zal de werkgever immers altijd het loon moeten betalen, ook wanneer de werknemer ziek is. Meer specifieke informatie vindt u in het artikel over loondoorbetaling bij ziekte.

Wanneer de werkgever het loon vanwege een arbeidsconflict niet uitbetaalt, kan een loonvordering ook slagen. Bij een arbeidsconflict wordt gekeken of het feit dat u niet werkt in redelijkheid voor het risico van de werkgever behoort te komen. Meer specifieke informatie hierover kunt u vinden in het artikel over het arbeidsconflict.

Wanneer u op non-actief gesteld wordt of wanneer u wordt geschorst, heeft u ‘gewoon’ recht op loon en kunt u dus een loonvordering instellen wanneer het loon niet wordt uitbetaald. Hierover vindt u meer informatie in het artikel over schorsing of non-actief-stelling.

Een loonvordering vindt plaats bij de kantonrechter. Om voor de kantonrechter te procederen is een advocaat niet verplicht. U mag dus als werknemer zelf de loonvordering indienen en als werkgever mag u zichzelf verdedigen daartegen.

Toch is het verstandig om een advocaat in te schakelen, zeker wanneer u zelf niet voldoende juridische kennis heeft om de zaak te behandelen. Als eiser zult u een dagvaarding moeten maken, als gedaagde zult u zich met juridisch correcte argumenten moeten verweren. Een goede advocaat in de arm nemen levert een flink verhoogde slagingskans op voor de loonvordering. Dat geldt zeker wanneer er sprake is van een loonvordering bij ziekte en de loonvordering bij een arbeidsconflict of schorsing.

Het instellen van een loonvordering is het beste wanneer uw werkgever het salaris niet wil betalen. Toch zijn er ook situaties waarbij uw werkgever het salaris niet kán betalen. Hij heeft dus simpelweg geen geld meer.

In die situatie is het vaak niet zinvol om een loonvordering in te stellen. Zomaar uit dienst gaan omdat u geen geld meer krijgt is ook niet verstandig, want dan bent u verwijtbaar werkloos en krijgt u geen WW-uitkering.

Een mogelijkheid is dan om (eventueel samen met collega’s) het faillissement van uw werkgever aan te vragen, of daarmee te dreigen. U kunt dan in aanmerking komen voor de loongarantieregeling, waardoor de overheid u alsnog (een gedeelte van) uw salaris uitbetaalt. Het aanvragen van het faillissement gebeurt door middel van een verzoekschrift bij de rechtbank.

Wanneer de werknemer werkt, moet de werkgever loon uitbetalen. Toch komt het voor dat de werkgever dat om uiteenlopende redenen niet doet. De werknemer kan dan alsnog zijn rechten te gelden maken via een loonvordering. De loonvordering is vooral geschikt wanneer de werkgever het loon niet wil uitbetalen. Kan hij het loon niet uitbetalen, dan is de loonvordering minder geschikt en zou bijvoorbeeld het aanvragen van het faillissement verstandiger kunnen zijn.

Voor het instellen van een loonvordering bij de kantonrechter is voor de werknemer geen juridische bijstand verplicht. Toch is het verstandig om wel een jurist in te schakelen in een dergelijk geval. Doe dat zo snel mogelijk: hoe eerder u juridische hulp inschakelt, hoe groter de kans op een goede afloop van de zaak.

Wij staan u graag bij maar aarzel niet.